GMH/ÍNDICE A-Z

436
1434setembro, 29
Pedro Ouxea solicita ao alcalde que lle reciba fiadores polo seu irmán Vasco de Alván.
(En este día Pero Ougea feso outato ante Loys Gonçalves Pero Rodrigues alcallde e tomou testemunyo que lle reçeba por fiadores a Meen Rodrigues et a Meen de Seabra que presentes estavan et a Goterre Afonso rejedor, senon que non consentía e que apelava ontre el por seu yrmaao Vasco d’Alvan etç. e o dito alcallde diso que o oya etç. Tests. Rodrigo e Fernando criados do dito alcallde et Rodrigo d’Olmedo e Pero Dias)*. (fol. 132)