GMH/ÍNDICE A-Z

257

maio, 24

Salomón presenta apelación nun preito. (fol. 84)

En este día audiençia das vesperas Salamon pedio resposta e apeloo apelaçon Afonso Yanes enno pleyto que avya con (- - -) e pasava por Gomes Yanes notario. Tests. Lopo Peres, Joan do Bouteiro.