GMH/ÍNDICE A-Z

262

maio, 26

Diego López demanda ao notario Álvaro Pérez un “queixal de lagar” que lle ten por impago nun caso en que o defendera. (fol. 85)

Alvaro Peres e Garçia An e Diego Lopes.

En este día audiençia da terça, Diego Lopes demandou a Alvaro Peres notario, hun qeixal de lagar que lle prestara et que se llo negava que o leixava en seu juramento deçesorio, et o dito Alvaro Peres diso que lle avagora çertos pleytos e que los non pagou e que lle pagase seu selario, et o dito Alvaro Pe Diego Lopes diso que se os avogara que los pagara todo ben a sua vontade et o dito Alvaro Peres diso que o leixava en seu juramento et o dito Diego Lopes diso que era verdade que los avogara e que lle pagou seu selario, e o dito Alvaro Peres que en rason do salario que o avya por confeso e feseron juramento en forma et o dito Alvaro Peres declarou que porlo dito juramento que feito avya que lle avogara os ditos pleytos e que alende do que le dera que meresçia mais L .- vellos e por que declarava triinta mrs. e o dito Diego Lopes diso que a dita taboa que la non dera que la enprestara. Tests. Nuno de Freixo et Gomes Yanes, Afonso Anriques. ( fol. 85)