GMH/ÍNDICE A-Z

712
1370, maio, 6. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo afóranlle ao arcediago de Deza e a dúas voces a casa que habitaba Lope López por renda anual de cinco marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fol. 17v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos dom Roy Fernandes, dayan de Lugo, et as persoas et coengos desa iglesia estando iuntados en cabidoo enno coro da dita iglesia por campaa taniuda, segundo avemos de custume, aforamos a vos Iohan Affonso, arçidiago de Deça, para toda vossa vida et de duas persoas pus vosso finamento, as nossas casas que estan enno [...] en que suya morar Lopo Lopes d’Aguiar, que foy, as quaes son da messa do dito cabidoo; et vos avedes a repararlas et endereçarlas segundo lles mester feser, et teerlas en bon paramento, et avedes a dar vos de foro da dita casa çinquo moravedis por vossa vida; et as persoas que para esto foren nomeadas que de cada huna de foro [...] de cada anno por Natal.

Et eu, o dito arçidiago, que estou presente por min et por las ditas persoas, asy reçebo as ditas casas et obligo meus bees et seus para o comprir assy en todo commo dito he.

Feyta a carta en Lugo, seys dias de mayo, era de mill et quatroçentos et oyto annos.

Testemoyas que foron presentes: don Gonçalvo Eanes, chantres; don Vaasco Ferrnandes, arçidiago de Sarria; don Rodrigo Affonso, arçidiago de Triacastella; don Alvar Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Roy Gonçalves, mestrescola; don Diego Gomes, [thesoreyro]; Fernan Peres et Lopo Eanes et Gomes Eanes, coengos; et Arias Peres, raçoeyro, et Lopo [Peres], porteyro, et outros.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo por lo bispo dese lugar, a esto fuy presente et scripvi esta carta en minna presença et aqui puge meu signal.