GMH/ÍNDICE A-Z

291
1348, marzo, 16
venda

Esteveíña Iáñez véndelles a Pedro Domínguez dos Brancos, xuíz de Ourense, e a Roi Pérez, mercador, e ás súas respectivas mulleres, Dominga Iáñez e Costanza García, tres piteiros de viñas en San Lourenzo de Piñor por 400 mrs.

ACOu, Fábrica e Capelas do Santísimo, 44

Sabeam quantos esta carta viren que eu Esteveyna Anes moller de Johan da Geesta morador en Ourense enna rua da Fonte do Bispo por mandado e outorgamento do dito meu marido que e presente e outorgante, vendo e logo por esta presente carta entrego a vos Pero Domingues dos Brancos juys d’Ourense e a vosa moller Dominga Anes e a toda vosa vos para senpre na huna meatade et a vos Roy Peres mercador morador enna rua da Correaria e a vosa moller Costança Garçia e a toda vosa vos para senpre na outra meatade tres piteiros de viñas que iasen enna friigresia de Sam Lourenço de Pinol, os quaes a min ficaron de Johan de Felgueira meu padre que foy, dos quaes ende os dous jasem no lugar que disem Riqueixo e o outro iaz no lugar que chamam Roma. Vendovos os ditos piteiros de viñas asi que vos e todas vosas voses os aiades e pesuyades en jur derdade para senpre con entradas e seidas e con todos seus dereitos e perteenças de disemo a deus e livres e quites doutro enbargo, por preço çerto que a min e a vos aprouvo de me por el dardes, conven a saber qatroçentos mor. de diñeiros brancos de des diñeiros o mor. os quaes vos eu e o dito meu marido ia deviamos por stromento feito por notario. Et logo todo jur, dereito, señorio, posisom, propiadade, vos e auçon que eu ey e de dereito me perteençe nos ditos piteiros de viñas todo o tollo e removo de min e de toda miña vos e poñoo en vos e en todas vosas voses para senpre por esta presente carta. Et obligo todos meus beens gaanados e por gaañar para anparar vos e todas vosas voses para senpre a dereito con os ditos piteiros de viñas. Et quen quer da miña parte ou da estraya que vos contra esta carta e venda quiser pasar aia a yra de deus e a miña maldiçon e quanto demandar peyteo a vos ou a vosa vos dobrado e a vos del rey peyte de pena çem mor. de brancos, e a pena pagada ou non esta carta e venda fique firme e valla para senpre. Feyta a carta en Ourense, dez e seys dias de março, era de mill e tresentos e oyteenta e seys annos. Tests. que presentes foron Andreu Peres notario d’Ourense, Afonso Anes pedreiro, Johan Valeeyro omme do dito Pero Domingues.

Et eu Gomes Peres notario publico d’Ourense polo bispo e pola igleia dese lugar que a esto presente foy e o escrivi e meu nome e sinal y fes que tal he.

(sinal)