GMH/ÍNDICE A-Z

192

1420, decembro, 9.
O Concello dáse por sabedor de tódalas cartas anteriores (incompleto).

Foy presentada esta sobre dicha carta por Juan Fernanades, arrendador, presenta Diego Fernandes, recabdador, ante Gomes Rodriges, alcalde, sendo o dito recabdador e o dito Joan Fernandes en quantia de fianças onde fasian poer en almoneda as sobre ditas alcavalas, martes nove dias de disiembre. Testemoyas Juan Gonçalves da Cana. Gomes do Varsea e Pedro Nino e Juan Fernandes de Guardo e Ares Chantrero, visiños da çidades.
Enno año do Nascemiento do Noso Señor Ihesu Christo de mill e quatroçentos et viinte e hũu años, martes nove dias do mes de desenbre, este dito dia seendo o Conçello alcalde, jurados, regidores e omes buenos da çidade de Santiago juntados enno sobrado da notaria de Ruy Martiis, notario publico jurado da dita çidade por crida do anafil segundo que ha de huso e de costueme, presentes ende Gomes Rogriges, bachiller en Decretos, alcalde enna dita çidade e Fernando Gonçales do Preguntoiro, Afonso Fernandes Abril e Juan Ares da Cana, jurados e regidores, a Ruy Freyre, procurador do Conçello da dita çidade e en presença de mi Fernan Eanes, notario publico de noso señor el Rey enna sua Corte e en todos los seus reynos e escusador por lo dito Ruy Martiis, notario, e das testemonyas adeande scriptas, paraesçeu, Diego Fernandes de Leon, recabdador mayor das rendas do dito señor Rey este dito año por lo dito señor Rey enna çidade e arçobispado de Santiago e obispado de Tuy e presentou e feso leer hũa carta do dito señor Rey, scripta en papel e firmada de los nomes e seelada ennas espaldas do seelo da poridade do dito señor Rey, posto sobre çera colorada, e eso meesmo paraesçeu enno dito Conçello Juan Fernandes de Canas o Moço, arrendador das alcavalas da dita çidade e arçobispado e presentou outra carta de poder porque avia de aver as ditas alcavalas por lo arrendador mayor de las dichas alcavalas...