GMH/ÍNDICE A-Z

162
1457

-162-

Gomes de [Se]spoõ542 diso que nõ sabía máis, saluo que posera / en súa casa Martjn de Dorrõ hũu pote e que despoys fora por el / e o leuara e que máis nõ sabía.

__________

542. Está escrito Gomes despoõ; despois está riscado e Rroy d'Agrelo.