GMH/ÍNDICE A-Z

143

marzo, 12

García Díaz de Cadórniga outorga poder ao notario Afonso de Betanzos. (fol. 44)

Garçia Dias.

En este día Garçia Dias de Cadorniga outorgou poder abastante con poder de sustetuyr Afonso de Betanços notario para que posa prosegyr o pleyto dos bodos etç. et obrigou seus beens etç. Tests. Afonso Anriques, Joan Peres, Afonso Yanes juis et Gonçalvo de Riba de Miño, Gomes de Chantada.