GMH/ÍNDICE A-Z

166

marzo, 30

Gonzalo Martínez Follato presenta ante Lois García de Córdoba carta de pagamento de 105 mrs. dos pedidos de 1431, 1432 e 1433. (fol. 52v)

Gonçalvo Martines Follato.

Martes XXX dias do mes de março, Gonçalvo Martines Follato deu e presentou a Loys Garçia de Cordova huna carta de pago de çento e çinqo mrs. branca en tres dños. dos pedidos de sua casa dos annos de XXXI e XXXII e de XXXIII annos. Tests. Rodrigo Calvo, Garçia Dias de Cadorniga et Joan Castellaao e Joan de Seoane et Afonso Fernandes de Ventrases.