GMH/ÍNDICE A-Z

H19
1435, decembro, 9
Gonzalo Iáñez, bo cristián, mercador, obrígase a pagar a Martín Fernández Lobachón, mercador de Zamora, 6000 pares de brancas que lle debe pola compra de panos. (fol. 8)

Feita e dada.

(A IX dias do dito mes Gonçalvo Yanes boon cristaao, merqador vesiño d’Ourense, obrigou seus beens de dar et pagar a Martin Fernandes Lobachon, mercador vasallo del rey vesiño de Çamora, seys mill pares de brancas de que se deu por pago, os quaes lle deve de pannos que del conprou etç. et obrigouse delle pagar os ditos seys mill pares de brancas ata día de pascoa de resurreiçon primeira sigente, penna dez.- etç., obrigaçon forte e firme etç. Tests. Gomes Ares de Loys Gonçalves, Fernando Afonso dobreyro enna iglesia d’Ourense et Joan Garçia criado de Garçia Vasques, Arpyn Gonçalves criado do dito Martin Fernandes)*.