GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Tombo de Celanova

239
1044[ 1044 - 1047 ]*
Relación dos homes de Celanova que están baixo a custodia de Oduario Arias.
TC, fols. 85v. - 86r.

Notitia de homines de Cellanova qui sunt in custodia de Oduario Arias. Id est Eita Alvitiz cum suis filiis integros, mulier de Ioacino que filia de Nebozano cum filios medios, Anaia et sua mulier que est filia de Alvito Onemiriz cum suos filios medios, mulier de Adaulfo nomine Solimia que est filia de Godegildo de Karraceto, mulier de Exemeno que est filia de Viliulfo de Karraceto quam tenet domna Eilo, Bellita mulier de Cidi Sentaz cum filios, Cresconio filio de Cidi Senioriz cum filios, filia de Cidi Senponiz nomine Maria que sedet cum nepto de Timino de Froylanes Destilli integros, mulier de Amico Guntiz cum filios, Felmiro et suo germano cum filios, Felmiro Feles unde abemus medium, filia de Exemeno que est filia de nostra mulier nomine Vita. In Fabregas mulier de Feles nomine Bellita cum filios Christovalo, nepto de Viliulfo de Cegio. In Cegio mulier de Miro cum filios kasatos integros. In sancta Marta mulier de Daildo, filia de Santon de Portella cum filios medios, Vitragildo et sua mulier filia de Sonimiro de Aurilli cum filios, iermanos de Gudesteo Nausti nominibus Nuno et Sisnando // Godesteo Somarigiz et sua congermana, Vistrilli mulie\r\ de Eodo, Teodilo et sua filia Vergina, in custodia de domna Guina. In Ramiranes mulier de Berulfo, filia de Sonimiro, et de Ramiro cum filios medios, filios de Genesia et de Eleyas katino uno, mulier de Pelagio villano cum filios qui est neptus de Sonimiro. In sancto Stephano mulier de de Nausti cum suos filios quos tenet in casa ipsa domna Guina, item filia de Gundesindo nomen Goldregodo qui fuit viccario de Cellanova. In Vangueses mulier de Salvatus nomine Vita cum filio abemus de illa medietatem. Notitia de homines de Ramiranes nulier de Destelli et suo filio Ruderico, filia de Elyas captivo, Gaudilli Gundesindiz. In Molas Bellita filia de Santio Ruderiquiz, Sandino Ramiriz, in villa de Molas filios de Santio Rodrequiz qui fuit nepto de Vistrella qui fuit homo de Cellanova, in custodia de Gugito Sarracina. In rio de Molinos Gundesindo filius de Alvaro de Alvaro de Cegio integros, filios de Amico Menendiz sunt neptos de Menendo Gontiz, de Vangueses et fuit homo ibidem suprinus de Anserico qui est de Vanate Eirigo et sua mulier integros, et suo germano, in custodia de nomem Dulce. In Lairato Gundulfo qui fuit de Vanate. In Vizebanes Didaco Sambatiz et suo germano Estromiro. Item in Ramiranes Sisnando, Pelagio et sua casata sunt de Vanate. In Fastia Mala Alvito et sua mulier, Cidi Arias et suo germano Senior, Neru et suas germanas cum suo germano Ionas, filios de Seila qui fuit carpentario de Cellanova, Froylo nepto de Iakinto carpentario de Ceio, Bellita mulier de Honerigo integra, Adosinda Miriz nepta de Fredemiro de Vanate cum suos filios, Geneia cum suos filios, mulier de Vistrello. Notitia de homines quos abemus in contempsa, Cidi Sentaz, Petro Kederiluz et suo filio, Froylo Sesnandiz cum suos suprinos, Adosinda et Genegia neptos de Fredario, Ermemiro Sindilaz, Goldreseu Arikiz, Exon Ruderiquiz qui est filius de nostra muliere nomine Rekesenda cum filios kasatos nominibus Rekesenda, suos germanos Mundino et Christovalo. In Ruviales Adaulfo Roderikiz cum filios unde abemus medios, mulier de Cidi Oduariz nomine Susanna cum filios Ve, mulier de Leovegildo pinto nomine Eileova filia de Nezero carpentario, Ioacino et sua mulier. Item in Leirato Eita Sandiniz et sua mulier Gilvira, Ergemiro Didaz et sua germana Nomem Bono, Gilvira filia de Kendulfo de Cegio, Avonda nepta de Viliulfo Clariz. In Vanqueses Onorigo et suos filios. Notitia de homines qui sunt de Monte Mauri, id sunt, filios de Vistrario, Salamiro et sua germana Gaudilli, de Gaudilli nata Fredegundia, Bellita et Piniola, de Fradegunda nato Fromarico cum filiis suis, de Bellita nato Froia cum filiis suis, Eita cum filiis suis, de Piniola nato Leoverigo et suos germanos cum filiis suis, de Salamiro nato Liverto, et de Liverto nata Gudeievua cum filiis suis, nominibus Aragunti et mater Amorino qui fui filio de ipso Salamiro cum filiis suas Trodilli, et sua germana Gaudilli cum filiis suis, Avonilla cum filiis suis.

* Localizamos referencias ó pai Oduario Arias, pai de Arias Oduariz, en senllos documentos de 1044/05/16 e 1047/03/12, polo que estas dúas nos serven de orientación para cronoloxía do diploma; cfr. docs. 350 e 351.

Materias

alcume; avó; carpinteiro; casas; cativo; esposa; esposo; familia; fidalgo; filla; fillo; inventario; irmá; irmán; mosteiro; muller; nai; neta; neto; pai; servizalías; servo; tío; vigairo; xenealoxía; xurisdición

Persoas

Abonda; Acenda; Adolfo; Adolfo Rodríguez; Álvaro; Álvaro de Cexio; Alvito; Alvito Onemírez; Amigo Gontínez; Amigo Méndez; Amoriño; Anaia; Anserico; Aragonte; Avonilla; Axerico; Belida; Berulfo; Boo; Cáxito Gugito Sarracénez; Cide Ares; Cide Odoárez; Cide Sendánez; Cide Sendónez; Cristovo; Daxildo; Diego Sambádez; Doce; Dona Ailo; Dona Goguiña; Eileuva; Eita; Eita Alvítez; Eita Sandínez; Elías; Elías, cativo; Elvira; Eodo; Ermemiro Sindilánez; Estremiro; Exón Rodríguez; Felmiro; Felmiro Fiz; Fiz; Fredegundia; Fredemiro; Fredoario; Froia; Froilo; Froilo Sisenández; Gáudila; Gáudila Gundesíndez; Godesteo Náustez; Godesteo Somaríquez; Godexeva; Godexildo de Carracedo; Goldregodo; Guiliúlfo Clárez; Guiliúlfo de Carracedo; Guiliúlfo de Cexio; Guistrario; Guldres Aríquez; Gundesindo; Gundúlfo; Leoverico; Leovexildo; Liberto; María; Men Gontínez; Miro; Mundino; Nauste; Necero, carpinteiro; Nepociano; Nero; Nuno; Odoario Ares; Onerico; Paio; Pedro Quederílez; Piñola; Quendúlfo de Cexio; Ramiro; Recesinda; Roi; Salamiro; Salvado; Sancho de Portela; Sancho Rodríguez; Sandino Ramírez; Séguila, carpinteiro; Señor; Sisnando; Soliña; Sonemiro; Sonemiro de Auriolo; Susana; Testelo; Téudila; Timino Fróilaz; Trudilde; Vedraxildo; Verxina; Vida; Visterla; Visterlo; Vistrilde; Xacinto, carpinteiro; Xemeno; Xenesia; Xens; Xoaquín; Xonás

Outros

San Salvador de Celanova, mosteiro

Lugares

Bande; Bangueses de Abaixo; Bangueses de Arriba; Carracedo; Celanova; Cexo; Fabregas; Fartia Mala; Leirado; Molas; Mosteiro, San Pedro; O Coto da Moura; Ourille de Arriba; Rubiás; Sancto Stephano; Santa Marta; Vizebanis