GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Tombo de Celanova

82
----/--/--
Relación das herdades dos mellarios de Celanova.
TC, fols. 32v.-33r.

Notitia de hereditates de mellarios. Id est in Dornellas hereditates de domno Mironiz quas illa tenet Ruderigus Guttierriz ab integro. Hereditates de Petro quas tenet Donon Quintilaz. Hereditates de Gundesindo Lilaz quas tenet Pinniolo. In Zaparin item hereditas de Gundesindo Lilaz quas tenet Pinniolo, alia de Froyla Loviniz. Hereditas de Gundesindo Ramiriz. Hereditas de Baltario, media de suo germano Froga, media alia de Froyla. In Laureto hereditas de Venzo ab integro. Alia de Argerigo ab integro. Hereditas de Senior Teodoriz. Hereditas de Amedeiro. Hereditas de Pinniolo. Hereditas de Venando. Hereditas de Asofuda. Hereditas de Gondoi. Hereditas de Visterla. Hereditas de Framiro. Hereditas de Gemondo. Hereditas de Patre. Hereditas de Saturnino. Hereditas de Adaulfu Gatoniz. Hereditas de Senior \Moderiquiz\ //1 Alia de Kendulfu. Alia de Fiamiro Ragimondiz. Hereditas de Geton. Alia de suo germano Vimara. Hereditas de Grefusu. Alia de Gudesteo Senda. In Meridines hereditas de Donno. Alia de Ageredo. Hereditas Iohanne. Hereditas de Geton. Alia de Acimiro. Hereditas de Gondella. Alia de Amedeiro. In Remoino hereditas de Leovegildo de sauto. Hereditas de Zendon. Alia de suo germano Astramondo. Hereditas de Martino. Alia de Espodemiro. Hereditas de Maurgado. Alia de Bera. Hereditas de Emila in Sancto Vinzenzo. Hereditas de Gundisalvo. Alia de Vermudo. Alia de Elisco. Hereditas de Gudesteo. Alia de Eudo. Hereditas de Eika. In Cerseto hereditas de Sesmondo. Alia de Gudesteo. Hereditas de Trasoy.

1 Á volta do folio repítese o apelido anterior.