GMH/ÍNDICE A-Z

459
1434s/d

Encabezamento dun contrato de foro concedido por Gonzalo Anes, carteiro, morador en Seixalbo. (fol. 136v

(Sabean quantos esta carta de aforamento viren como eu Gonçalvo Anes carteiro, morador en Seixalvo, dou et outorgo, aforo - - -)*.