GMH/ÍNDICE A-Z

041
1457

-41-

Este dja, o dito Gonçaluo Fortes dou carta de pago e121 por libre e quito para senpre jamays ao dito / Pero dos Santos dos ditos bẽes e dos outros bẽes que quedarõ da dita María Oanes, que pertẽesçíã ao dito moço122. Outorgou carta firme, et çétera. Testigos: os sobreditos. //

_______

121. Carta de pago e está entreliñado
122. Despois está riscado testigos: os sobreditos.