GMH/ÍNDICE A-Z

332

xullo, 31

Xoán Rodríguez, morador en Zaame, recibe prestados do xastre Ares Fernández 90 mrs., que devolverá en tres moios de viño. (fol. 102)

Ares Fernandes alfayate.

A XXXI dias do \dito/ mes de jullyo, Joan Rodrigues morador en Çaame, reçebeu enprestados de Ares Fernandes alfayate vesiño d’Ourense, noveenta mrs. branca en tres dños. de que se deu por pago, por los quaes ditos XC .- se obrigou de lle dar tres moyos de viño de lagar a esta novidade primeira que ven, nen a mayor valía nen a menor, do viño das suas viñas que labra enno lugar de Çaame, forro e quite de alcavala, sopenna delo pagar a mayor valía de agosto etç. Penna Obrigaçon forte e firme etç. por seus beens. Tests. Gonçalvo de Nabea e Gomes, clerigo de Santo Andre et Iohan do Bouteiro.