GMH/ÍNDICE A-Z

19

xaneiro, 7

O abade de Vilanova demanda a Guiomar Méndez o pagamento dos foros de Santo Sebio, ao que ela ata agora se negara. (fol. 5v)

O abade de Vila Nova.

A VII dias de janeiro, o abade de Vilanova requerio a Gyomar Meendes que lle pagase os foros de Santo Seveo que lle devia et por quanto los non quisera pagar ata agora, que el que os requeria etç. Tests. Vasco Lourenço, Afonso do Barral et Pero Fernandes criado do dito abade. (fol. 5v)