GMH/ÍNDICE A-Z

172

abril, 1

O xuíz Afonso Anes demanda a Pedro Ruíz que se faga cargo dos vintecinco moradores dos coutos que lle entregara presos por impagos dos pedidos, pois el carece de prisión para telos. (fol. 55)

Afonso Yanes.

En este día Afonso Yanes juis tomou testemunyo contra Pero Roys enna Praça do Canpo, que por rason que lle entregara XXV omees presos e el por los mrs. dos pedidos del rey, os quaes omees eran dos coutos et el non tina prisoons nen casa en que os teve[se], por ende que os reçebise en sy, senon que protestava etç. e se se fosen que el non fose tiindo a elles etç. et o dito Pero Roys diso que o desen con sua resposta etç. Tests. Diego de Merii, Lopo de Mugares, Ares de Doade, Loys Garçia.