GMH/ÍNDICE A-Z

D6
1459

Ampliación do prazo para dar conta do arrendamento de certas alcabalas.
(fol. 2)

Os arrendadores das alcavalas.
(...) dia e por estes tests. os ditos juises (alar)garon o praseo para demandar as ditas (...) ata domingo de santo espiritos a Joan Pa(ti)no et Gomes d’Ordeens et Ares de Monterroso et Loys Garçia et Diego das Seixas et a seus conpaneyros das rentas que teve arrendadas do anno pasado de LVIII annos que as podesen demandar conpridamente aos dito termino por quanto foran enprasados et non paresçia et (- - -)