GMH/ÍNDICE A-Z

D61
1459, abril, 10
Xoán do Souto, veciño de Bentraces, demanda a Donouro, viúva de David, unha prenda de 40 reais de prata que lle tiña empeñada por unha débeda do seu pai. (fol. 24)

Joan de Souto.

Et despoys desto, enna dita çidade, des dias do dito mes, enna Praça do Canpo, audiença da terça, ante os ditos Gomes de Mugares (- - -) presentou ante elles Joan do Souto de Ventrases e presentou hun testemoyo por /el\ tomado contra David, que lle entregase huna prenda de prata /que\ por seu padre lle enpenara por çertos mrs. que diso que pesava XL rayaas de prata, et o dito David respondera que lle dese praseo et que lle daria sua prenda, que era verdade que a tina del, et por ende que pedia aos ditos alcalldes que lle mandasen dar sua prenda et que lle pagaria seus mrs. Diso a dita Donouro judia, sua moller, que fora que de(l)* tal prenda que a non sabya et que veeria o testamento do dito seu marido. Et os ditos alcalldes diseron que mandavan ao dito Joan do Souto que doje a terçeiro dia presentase ante elles o dito testamento do dito seu padre et a dita Donouro o testamento do dito seu marido para o elles veeren e averen seu acordo e libraren o que acharen por dereito. Tests. Loys Garçia, mestre Antonio, Lopo de Chorente, Joan Fernandes clerigo.