GMH/ÍNDICE A-Z

E1-61
1437, maio, 4
Adxudicación en poxa de viño e unha viña de veciños morosos da rúa da Obra. (fol. 38v)

Rua d’Oobra.

(A IIII de mayo se rematou X moyos de viño rosete en Alvaro Fernandes criado do bispo a XXX.- o moyo que he de Vertolameu)*
(Et este)* día rematado en Loys Garçia dez moyos de Nuno da Praça a XXX.- cada moyo.
/pago Loys Garçia\ (Rematada a viña de Alvaro de (Paradela)* Reça que foy de Joan Gonçalves en Lourenço do Rio por CC.-)*.
XL.
V.
LXX.
CXV.
(XXI)*
LXXI.-(fol. 38v)