GMH/ÍNDICE A-Z

104

febreiro, 21

Requirimentos de alcabalas do viño. (fol. 33-33v)

En este día enno curral do bispo, Martin Sanches abade mandou que a alcavala dos viños de Pero Leiteiro que fose de Fernando Gonçalves e de Gonçalvo Migees, arrendadores das alcavalas do anno pasado e que os dava por livres dos moradores alcavaleiros deste dito anno. Tests. Loys Gonçalves, Alvaro Fernandes, Afonso de Ribilla, Gonçalvo Meyriño.

En este Estevo Yanes requerio a Martin, juis de Seixalvo, que lle dese conta con pago da fieldade de Seixalvo, senon que protestava etç, et o dito Martin de Seixalvo diso que era prestes de lle dar conta con pago etç. Tests. Fernando Gonçalves, Gonçalvo Migees, Rodrigo Lourenço de Piñor. (fol. 33)

En este día Gonçalvo Migees e Fernando Gonçalves requeriron a Martin Lourenço da Balançaa que lle dese conta con pago da fieldade do anno pasado de XXX IIII, senon que protestava en mill mrs. etç, e o dito Martin Lourenço diso que se mandase o alvala que lla daria etç. Tests. Rodrigo Lourenço, Garçia Vasques, Joan Çereyjo.