GMH/ÍNDICE A-Z

350

agosto, 20

O alcalde recibe presa a Costanza da Edreira. (fol. 106v)

Loys Gonçalves et Gonçalvo de Toen.

En este día e por estas tests. o dito alcallde reçebeu en sy presa a Costança da Edreira e deu por livres et quites ao dito Loys Gonçalves e ao dito Gonçalvo de Toen. (fol. 106v)