GMH/ÍNDICE A-Z

419
1434setembro, 19

Goterre Afonso presenta testemuñas. (fol. 127v)

En este día presentou Gonterre Afonso por tests. a Martin Lourenço e a Joan Migees e Afonso Pataao, en escusando a Loys Gonçalves. (fol. 127v)