GMH/ÍNDICE A-Z

395
1340, xaneiro, 15. Lugo
Acta notarial na que Afonso Rodríguez recoñece o dereito da igrexa de Lugo sobre o décimo do casal de Santa Marta nas Camoiras. Deseguido, o arcediago de Sarria entrégalle en préstamo o devandito casal.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 24r.

Sabeam quantos esta carta viren commo en presenza de mi Ruy Fernandes, notario publico de Lugo dado per auctoridade do bispo desse miismo lugar, et das testemonias subscriptas, estando en Lugo ante don Alvar Dias, archidiago de Sarria, et teente a amiistraçon do mes de jullio en terra de Parrega et de Narlla et de Goyos, Affonso Rodrigues de Mourençe, morador ennas Camoyras, outorgou et confessou que o diçimo do casal de Sancta Marta, que he en terra das Camoyras, que he da iglesia de Lugo et que o ha d’aver et lle perteeçe a o amiistrador do mes sobredito. O qual casal este Affonso Rodrigues diso que el tinna, et conosçeu et outorgou que tinna o dito diçimo do dito casal do dito archidiago et prometeu de-lo desenbargar quando fosse sua voontade de o reçeber. Et logo o dito archidiago disso que dava o dito diçimo do dito casal a o dito Affonso Rodrigues en prestamo mentre fosse sua voontade. Et Affonso Rodrigues asy reçebeu o dito diçimo. Et d’estas cousas en commo passaro o sobredito archidiago et Affonso Rodrigues cada hun delles pidiron a min, notario sobredito, publico instromento. Que foy feito en Lugo ennas casas do dito archidiago XV dias de janeyro, era de mill et CCC LXX et oyto annos.

Testemoyas que foron presentes: Gomes Alvares de Boveda; Vasco Dias, coengo de Lugo; Lopo Lopes d’Aguiar; Fernan Aras, Lourenço et Diego Rodrigues, omes do dito archidiago ts.

Et eu Ruy Fernandes, notario sobredito, a esto commo dito he rogado presente foy et esta carta escrivi et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.