GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

194

abril, 11

Álvaro Afonso, rexedor e procurador da Ponte, concede “licenza” de oito días a Lopo de Santa Ouxea sobre a carta das sisas. (fol. 62v)

En este día e por estas tests. Alvaro Afonso rejedor e procurador da ponte deu por liçençia doje a oyto dias a Lopo de Santa Ougea da carta que lle leera das sisas.