GMH/ÍNDICE A-Z

D173
1459, maio, 8

Sentenza pola que Lopo Carneiro deberá pagar a Rodrigo de Penouzás cento cinco mrs. que lle debía da compra dun boi. (fol. 53

Rodrigo de Penouçoaas.

En este dito dia et ora e por estes tests. mandou por sentença a Lopo Carneiro que doje a terçeiro día dese et pagase a Rodrigo de Penouçoaas CV.- vellos con as costas dereytas que confesou que lle devia de hun boy que lle mercara.