GMH/ÍNDICE A-Z

422
1434setembro, 20
Diego de Merí outórgase por pago de 2.000 pares de brancas dos pedidos de Seixalbo. (fol. 128v)

       

Feita e dada.

Domingo XX dias de setenbro, Diego de Merii se outorgou por pago de Pero Domingues \et Lourenço de Sorveira/ e de Gomes Peres \Fernando Anes/ moradores en Seixalvo, de dous mill pares de brancas cada huun de mill pares de brancas, os quaes diso que eran dos mrs. dos pedidos de noso señor el rey, que eran devidos enna dita aldea dos annos pasados, os quaes diso que pagou por todoslos coutos do bispo a Pero Roys de seus dereytos de suas entregas et os quaes ditos dous mill pares de brancas cada hun de mill se outorgou por pago. Tests. Gonçalvo Martines juis, Fernando Anes, Martin de Calvos, Pero Anes, moradores en Seixalvo.