GMH/ÍNDICE A-Z

088
1457

XXJ (27R)

-88-

Traspasa/mẽto de / bees.

Ẽno dito porto, este dito día e ano4. Como4 eu, Ferrnand Munjs de Deyra, / morador ẽna freigresja de Sã Viçenço de Çespoõ, outorgo e coñosco que por rrasõ / que eu, como4 conpridor da mãda de Lusja Ferrnandes, filla de Jon Falcõ, que Deus aja, / ouve vendido e se venderõ os bẽes que dela quedarõ porIJ M D morauidís vellos, / que me ella mãdou dar por seu testamẽto para cõprimento de súa alma, nõ / me los dãdo e pagãdo Costança Falcoa e María Falcoa, súas yrmãas, / a que(e)n ela deixaua por súas yrees vnjversaas4 e herdeyras, a çerto praso ẽno / dito testamẽto cõtiúdo, e por los nõ dar ao dito praso os ditos morauidís, se ouve/rõ de vender os ditos bees e los eu conprey ẽna çibdade de Santiago; por ende, / de mjña propia võtade, nõ por força nẽ endusjdo por engano4, por / rrogo de Sueyro Gomes (Gomes) e por faser ben á dita Costança Falcoa, des/de agora rreleixo e dou e traspaso e eçedo en vós, a dita Costãça Falcoa, / a metade de tódoslos dichos bees mobles e rraýses que forõ e ficarõ da / dita Lusja Ferrnandes, por quanto me distes e entregastes e pagastes M CCL morauidís vellos / da vosa metade dos ditos IJ M D morauidís de que me outorgo por bẽ pagado, e en / rrasõ da paga rrenũçio as leys, et çétera, e desde aquí vos poño273 ẽno jur, / señorío e posesiõ de toda274 la metade dos ditos bees, e me parto e quito / de todo ello e me obligo4 por todos meus bees de nõ lo rreuocar nẽ yr / nẽ venjr contra ello en njgũu tenpo nẽ por algúa rrasõ, ante quero e me / plase que sejã vosos e de vosos herdeyros e soçesores, para faser deles e en eles, / de oje este dja en deante, quanto vós quiserdes I por ben touerdes, como4 de vosa / cousa propia, libre e desẽbargada, así ẽna vjda como ao tenpo de voso / finamẽto; do qual outorgou carta firme cõ rrenũçiaçõ de leys, et çétera. Testigos: / Gonçaluo Mariño e Jon Chacõ e Pero Ferrnandes, moradores en Rriãjo.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
273. Despois está riscado de.
274. Escribiu todos e corrixiu por riba
.