GMH/ÍNDICE A-Z

748
1376, febreiro, 22. Ortelle
Varios veciños véndenlle ao bispo de Lugo diversas propiedades na vila de Marce polos prezos que se indican.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 111v.

Era de mill et quatroçentos et quatorse annos, viinte et dous dias de fevreyro.

En Vilar d’Oortelle en presença de min Iohan Arias, notario da çibdade et couto da iglesia de Lugo por autoridade do sennor obispo desse lugar, et das testemoyas subscriptas, Afonso Calvo das Quintaas, et Fernan da Vila, et Françisco da Vila, et Iohan Estevees, et Iohan Peres da Vila, et Domingo Esteves, et Vaasco Eanes de Marçe, et Iohan Domingues de Vila Nova, et Anton Eanes de Ribela, et Afonso Guedella, et Afonso Ferreiro de Balboa, et Françisco da Milleira, et [...] estos sobreditos de suso nomeados, venderon a o sennor don frey Pedro Lopes da orden dos preegadores, por la gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, et a a dita sua iglesia, estas herdades que se adeante siguen, et por las contias que se aqui conteen, segundo que iuso seran declaradas.

Primeyramente enna vila de Marçe, Fernando da Vila, huna leyra de vinna na cortinna da Vila, que ias de huna illarga cabo de huna leyra que Iohan de Aytocia vendeu a dona Sancha, et d’outra yllarga cabo d’outra leyra que foy de Martin Beeytes, et de huna testa topa en huna leyra do casal das Quintaas et vay topar na congosta do carvallal, por çent moravedis; item Françisco da Vila vendeu huna peça de vinna na dita cortinna, que ias d’yllarga cabo de huna leyra de Iohan Estevees et d’outra yllarga cabo d’outra leyra deste Françisco, et vay topar de testa na parede do carvallar, et d’outra testa topa en outra leyra de Iohan Estevees, por seseenta et dous moravedis; item Afonso Calvo das Quintaas vendeu huna leyra que ias en Ribadela, que ias entre huna leyra d’Antonio et outra de dona Sancha, et de testa huna leyra de Domingo Estevees et da outra testa huna leyra da iglesia de Vilar d’Oortelle, por çento et dose moravedis; item Iohan Estevees vendeu huna peça de vinna na dita cortinna cabo da dita leyra de Françisco, da huna parte, et da outra parte enna congosta, et de huna testa topa en huna leyra do dito Iohan Estevees, et da outra testa no muro do carvallal, por seseenta et dous moravedis; item Iohan Peres da Vila vendeu huna leyra na dita cortinna, que ias d’illarga cabo huna leyra de Iohan Domingues et da outra yllarga outra de Domingo Estevees, et de anbas testas en duas leyras da iglesia, por seseenta et dous moravedis; item Adan vendeu huna leyra en Casgodin, que ias entre huna leyra de Françisco Rodrigues et outra de dona Sancha, que lavra Françisco da Vila, et de huna testa topa en huna leyra de Françisco Rodrigues, et da outra testa no souto de Casgondin, por seseenta moravedis; item Domingo Estevees vendeu huna leyra na dita cortina, que ias entre huna leyra de Iohan Afonso et outra, que Iohan Peres vendeu a o bispo, et de huna testa fer en duas leyras da iglesia, por seseenta et dous moravedis; item Vaasco Eanes de Marçe vendeu huna leyra de des castineyras, que esta a as Candaas cabo de hun souto de don [...] da huna parte, et da outra parte huna leyra da muller de Françisco das Quintaas, et vendeu mays huna leyra de Afonso de Minno, a qual ias d’illarga cabo huna leyra da [...] et de outra yllarga cabo d’outra de Fernan da Vila, et de testa topa no rigueyro, por seseenta et dous moravedis; item Domingo das Quintaas vendeu huna peça de vaçello a o carvallal [...] lo [...], et ias de yllargas entre huna leyra de Domingo das Quintaas et outra de Vaasco Eanes, et de huna testa topa no [...] de çima de Vila, por triinta et seys moravedis; item enna Milleyra Iohan de Vilanova vendeu huna leyra, que ias d’illarga enno agoeyro, et de testa fer en huna leyra do casal da Milleyra, et d’outra testa outra leyra de [...] Eanes, por seseenta moravedis; item Rodrigo Afonso de Marçe vendeu huna leyra su as casas da Milleyra, ut chaman Figueyrina, entre huna leyra d’Afonso Peres do Vale et outra de Fernan do Çibro, et de huna testa topa en huna leyra de Domingo Esteves, et d’outra testa en outra leyra de Fernando das Areas, por quareenta moravedis; item Françisco Martines d’Atan vendeu huna leyra, que ias en braço con huna leyra de Vaasco Peres, et da outra yllarga cabo d’outra de donna Sancha, et de huna testa topa en huna leyra de Françisco da Milleyra, et vay topar en outra de Vaasco Peres, por çinquenta moravedis; item Fernando Estevees vendeu huna leyra a a Paleyra, et ias entre outras duas deste Fernando Estevees et topa en huna leyra de Afonso Eanes de Lagaris, et topa d’outra testa na leyra de Maria Migueles, por oyteenta et dous moravedsi; item Iohan Domingues de Vilanova vendeu huna leyra en Reirigo, que ias entre huna leyra de Fernan Arias, clerigo, et outra de Pedro Ramos, et de huna testa topa en huna leyra de Iohan Domingues, et d’outra testa na leyra de Iohan, fillo de Iohan Domingues, por seseenta et dous moravedis; item Anton Eanes de Ribela vendeu huna leyra na cortinna do Vale, a qual el comprou a Lourenço Martines, et de huna illarga ias a par de huna leyra de Moor Arias et d’outra illarga outra leyra do casal d’Ante Altares, por seseenta maravedis; item Afonso Guedella vendeu huna leyra a o Candeedo su a casa entre os caminnos, que van hun delles para a Ribeyra de Minno et o outro para o moyno, et ias d’una yllarga huna leyra de Vilar d’Oortelle et da outra parte hun terreo do dito Afonso Guedella, por çento et viinte maravedis; item Afonso Ferreyro de Balboa vendeu huna leyra da Palleyra, que se comença de huna testa no muro et vay topar a o camino et ias entre duas leyras de Iohan Varela, por seseenta et çinquo maravedis; item Françisco da Milleyra vendeu huna leyra a o porral, chamada do Penedo, que ias d’una yllarga cabo d’una leyra de Vaasco Peres, et d’outra yllarga cabo d’outra d’Afonso de Lagaris, et de huna testa topa en huna leyra do dito Vaasco Peres et d’outra testa en outra leyra d’Afonso de Lagaris, por dusentos moravedis.

Dos quaes ditos moravedis se os sobreditos outorogaron por pagos, et poseron logo a o dito sennor obispo enno iur et posison et propiedade das ditas leyras, et prometeron que se d’aqui adeante usasen delas que usavan por lo dito sennor obispo et sua iglesia, et porque seia çerto mandaron a min, notario sobredito, que feçese esta carta.

Que foy feyta enno dito lugar, era et dias sobreditos.

Testemoyas: os ditos vendedores; Gonçalvo Martines de Vilar d’Oortelle; Afonso Arias de Belçar, et outros.

Eu Iohan Arias, notario sobredito, a esto foy presente et esta carta escrivi et puge y meu signal en testemoyo de verdade.

Materias

árbore; bacelar; beneficio; bieito; bispo; camiño; casas; castiñeiro; convento; cortiña; couto; crego; dominica; esposo; familia; fillo; froiteira; labrego; leira; linde; lingua; marabedí; mesa bispal; montes; mosteiro; muíños; muller; notario; Orde de San Bieito; Orde dos Predicadores; pagamento; pai; posesión; prezo; prioresa; rego; valado; venda; viña; xurisdición; notario

Persoas

Adán; Afonso Ares de Belesar; Afonso de Miño; Afonso Eanes de Lagaris; Afonso Ferreiro de Valboa; Afonso Guedella; Antón Eanes de Ribela; Domingos Estévez; Fernando Ares, crego; Fernando da Vila; Fernando das Areas; Fernando do Acivro; Fernando Estévez; Francisco da Milleira; Francisco da Vila; Francisco das Quintas; Francisco Martínez de Atán; Francisco Rodríguez; Gonzalo Martínez de Vilar de Ortelle; Maior Ares; María Miguez; Pedro López de Aguiar, bispo de Lugo; Pedro Ramos; Roi Afonso de Marce; Sancha de Bolaño, prioresa de Santa María a Nova de Lugo; Vasco Eanes de Marce; Xoán Ares, notario; Xoán de Aitocia; Xoán Domínguez de Vilanova; Xoán Pérez de Vila; Afonso Calvo das Quintas

Outros

San Paio de Antealtares, mosteiro; Santa María a Nova de Lugo, convento; Lugo, bispado

Lugares

Antealtares, San Paio, mosteiro; Areas; Atán, Santo Estevo; Balboa; Belesar; Candaas; Candeedo; Carballal; Casgodin, leira en; Figueyrina; Lagares, casal; Lugo; Marce; Milleira; Miño, río; Palleyra, leyra; Penedo, leyra; Quintaas; Reirigo, leyra; Ribadela; Ribeiras de Miño, Santo André; Ribela; Roma; Vale, cortinna; Vilanova; Vilar; Vilar de Ortelle, Santiago