GMH/ÍNDICE A-Z

89
1309, outubro, 5
Pedro Martíns véndelles a García Fernández e á súa muller a cuarta parte das súas propiedades en Riobó e Santa María de Alta por 50 soldos.
MADRID, AHN, Carp. 1332 B/9, perg. orix., galego, gótica cursiva, 170x140 mm.

Sabiam quantos esta carta viren commo eu Pedro Martines morador en Revordaos, fillo de Martin Martines et de Maria Peres dita Torreyra d'Avelleeyras, de boo curason, vendo a vos Garçia Ferrnandez de Santa Maria Alta et a vossa muler Aldara Eanes, a quarta parte de quanto herdamento meu padre et mia madre sobreditos avyam et devyam por \aver/ de compras et de gaança et de supynnoramentos en Rioboo et en Santa Maria Alta, sub signo de Santa Maria Alta, et con todas suas pertenenças et dereyturas, a monte et a fonte, peru quer que vaan, et reçebo de vos en preço por esta vençon sobredita cento et Lª soldos da moneda del rey don Fernando de que me outorgo por ben pagado et por entrego, et obligo por min et por todos meus bees a vos faser senpre esta vençon sobredita de pas, desoye mays avedea senpre en paz vos et vossa vos pus vos o meu senorio removoudo et o poder.

Feyta a carta da vençon çinquo dias de outobro, era de mill et CCC XLVII annos.

Testemoyas: Pedro Martinez de Matello, Pedro Nuno de Matello, Iohan Migueles de Buratae, Lopo Martines d'Avelaayras, testemoyas.

Et eu Aras Affonso, notario publico de Lugo, presente foy et notey et esta carta escrivi con mia mao propia et puge y meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade.

SIGNO