GMH/ÍNDICE A-Z

485
1346, abril, 30. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo afóranlles a Álvaro Gómez de Bóveda e á súa muller e a unha voz o casal e o muíño de Pinoucos, polo que deben pagar anualmente como renda 60 marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 50v.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos Diego Ferrandez, dayam de Lugo, et o cabidoo desse lugar, con outorgamento dos coengos do aniversario da dita iglesia de Lugo, afforamos et avervamos a vos, Alvar Gomes de Bobeda et a vossa muller, Maria Peres, por en toda vossa vida d’anbos et de cada hun de vos, et a huna pessoa qual o pustrimeyro de vos nomear en sua vida ou a tenpo de seu finamento, o cassal de Pynoucos con seu moyno, con todas suas dereyturas et pertenenças, segundo que o de nos tinna don Vaasco Dias, iuys, con tal condiçon que façades lavrar et parar ben as herdades do dito casal et mantenades as cassas et o moyno en boo estado; o qual afforameto vos façemos con outorgamento do dito iuys que o de nos tinna et que o renunciou. Et avedes a dar de renda do dito cassal et moyno, cada anno, a o que recadar os ditos aniversarios, en salvo en Lugo, vos et a dita pessoa, sesseenta moravedis, a VIIIº soldos o moravedi, desta moneda del rey don Affonso, a meatade destes ditos moravedis por dia de San Martino, et a outra meatade por dia de Natal. Et a pessoa que y for nomeada que vena reçeber o vervo del por nos, o cabidoo, do dia que se o pustrimeyro de vos finar ata un mes et vena dar fiador que pague cada anno os ditos moravedis et compra esto que sobredito he, et non no fazendo asy que perga o dito vervo.

Et nos, Alvar Gomes et Maria Peres, por nos et en nome da dita pessoa, asy reçebemos o vervo et foro do dito casal et moyno de vos, o dito dayam et cabidoo, enna maneyra que sobredita he, et obrigamos a nos et a todos nosos beens mobeles et rays, gaanados et por gaanar, para pagarmos cada anno a os ditos prasos os ditos LXª moravedis segundo dito he. Et para o comprirmos todo asy, segundo sobredito he, damos-vos por fiadores Aras Peres de Castro, clerigo da dita iglesia, et a Iacome Peres, çapateyro de Burgo Novo, fillo de Pedro, çapateyro que fuy. Et nos Aras Peres, clerigo, et Iacome Peres, çapateyro, fiadores sobreditos, asi nos outorgamos por fiadores segundo dito he, et obligamos todos nossos beens a a dita fiadoria. Et nos, Alvar Gomes et Maria Peres, obrigamos por todos nosos beens para quitar a vos, os ditos fiadores, da dita fiadoria a pas et a salvo. Et a finamento de nos ambos et da dita pessoa ha o dito casal et moyno a ficar a os ditos aniversarios con as casas feitas et ben reparadas et o moyno ben reparado et con todos los outros boos paramentos que y foren feitos.

Et nos, dayam et cabidoo, asy vos outorgamos o dito vervo segundo dito he. Et que esto seya çerto nos las ditas partes rogamos a Jacome Guillelmes, notario publico de Lugo, que fesesse desto duas cartas en hun tenor huna para vos, Alvar Gomes et Maria Peres, seellada con noso seello colgado, et a outra que a deytase no livro do cabidoo.

Feyto fuy esto en Lugo pustrimeyro dia d’abril, era de mill et CCC LXXXIV annos.

Testemoyas: don Fernando de Deus, chantres; [Afonso Eanes], arçidiago de Deça; Garçia [...], arçidiago de Sarrea; Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; Vaasco Dias, juys; Lopo Domingues, thesoreyro; Johan Dias, Johan Ferrnandes, Tomas Gomes, [...] Gomes, raçoeyros; Affoso Eanes, Affonso Yanes, Fernando Eanes, Johan Peres, Johan Ferrnandes, Gonçalvo Rodrigues, coengos do aniversario, et outros.

Et eu Jacome Guillelmes, notario publico de Lugo, a esto presente fuy et esta carta scrivi et puge [...].