GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

91
1309, decembro, 18. Lugo
O Cabido de Lugo concédelle ad vitam a María Pérez a metade dunha casa xunto coa outra metade na cal vive aquela.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 51v.

Era Mª CCCª XLª VIIª et quotum XVIIIº dias de dezember. O cabidoo de Lugo da et outorga a Maria Perez, filla de Pedro Suarez que fuy, a meatade d'aquella casa en que morava este Pedro Suarez, a qual meatade lles leyxou Ruy Dominguez a morte deste Pedro Suarez, que a tenna por en toda sua vida et a sua morte que fique livre et quita a o cabidoo sobredito con la outra meatade desta casa que lles leyxou este Pedro Suarez a pus morte desta Maria Perez.

Eu Affonsus Perez, notario publico de Lugo, notuit. (Signo).