GMH/ÍNDICE A-Z

139

marzo, 7

Álvaro Afonso da Fonteíña, rexedor, entrega a Vasco do Rego e a Martín Afonso, moradores en Loiro de Fondo, tres cartas de pagamento, asinadas por Fernando Pérez de Pilarno, de 1.700 pares de brancas que recibira dos labradores de Loiro e de Parderrubias. (fol. 52v)

Alvaro Afonso da Fonteyna.

A VII dias de março en Ourense, Alvaro Afonso da Fonteyna rejedor deu e entregou a Vasco do Rego et a Martin Afonso, moradores en Loyro de Fondo, tres cartas de pago firmadas do nome de Fernando Peres de Pylarno e escriptas por sua maao, de contia de mill e seteçentos pares de brancas, os quaes ditos mill e seteçentos pares de brancas o dito Alvaro Afonso recebera dos ditos \moradores/ labradores de Para de Rubyas et de Loyro para que os pagase ao dito Fernando Peres et o dito Alvaro Afonso pagoullos e reçebeu del as ditas cartas de pago e os dito labradores derono por livre et quite dos ditos mrs., por quanto recebyan del as ditas cartas de pago de suso nomeadas etç. Tests. que foron presentes Afonso de Meende notario, Ares alfayate et Gonçalvo de Ribadulla et Joan Castellaao.