GMH/ÍNDICE A-Z

142
1314, maio, 25

María Domínguez e María Fernández véndenlle ao arcediago de Neira o cuarto dun casal en San Xoán de Loio, San Pedro de Portomarín e San Salvador de Vilachá, por 450 marabedís.

MADRID, AHN, Carp. 1332 B/25, perg. orix., galego, gótica cursiva, 151x170 mm.

Sabeam quantos esta carta virem como eu Maria Domingues, filla que foy de Domingo Peres et de Maria Ferrnandes, et meu marido Domingo Martines presente et outorgante, por min et por toda mina voz, a vos dom Martin Eanes, arçidiago de Neyra ena yglesia de Lugo, et a toda vossa vos, vendo firmemente a quarta parte do casal [d'erdade] con todos seus herdamentos, que avia Domingo Peres meu padre sobredito, eno outro de Loyo, qual el tragia a iur et a mao, et eu por el aca do seu passamento, sub signos de Sanyoane de Loyo, et de sam Pedro de Portomarin, et de San Salvador de Villachaa, montes, fonte, terras, vinas, casas, arvores, pascos, yxidos, rios con todos seus dereytos et pertenenças per hu quer que vaa esta quarta deste casal sobredito, vos vendo en iur de pas que a aiades livre et quita sen enbargo ninhun a o dia do pasamento de Maria Fernandes, mia nana sobredita. Et reçebo de vos en preço [por vençon] quatrosentos et çinquaenta maravedis da moneda del rey don Fernando, preço que a min et a vos ven prouvo, et do que me logo outorgo por ben pagada. Et se alguen da mia parte ou d'estraya a vos quiser enbargar ou demandar peyte a a vos del rey novesentos maravedis, et a vos quantos vos demandar en dubro. Et eu por min et por todos meus bees que aio et devo por aver outorgo de vos anparar et de vos deffender senpre a todo tempo con esta quarta deste casal sobredito.

Feyta a carta XXV dias de mayo, era de mill et CCC et LII anos.

Que presentes foron: Mateu Peres, Lourenço Eanes, clerigos; Pedro Martines [de Lion]; Iohan Carucho, albergueyro; Affonso Lonbardo, Iohan [...], albergueyro; et outros moytos que o viron et que o oyron.

Et eu Iohan Peres, notario publico de Portomarin da parte do arsobispo, a esto presente foy et esta carta escrivi por mandado das partes et puge y meu signo en testemoyo de verdade que tal he. (+).