GMH/ÍNDICE A-Z

174
1318, xullo, 1. Lugo
O Cabido de Lugo dóalle a Pedro Andreu un soar na rúa da Zapataría e recibe a cambio unha casa na Tanaría, parte doutra en Porta Miñá e un horto en Pumariño.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 56r.

Era de mil CCC LVI annos, primeiro dia de iulyo. Sabean quantos esta carta viren commo nos lo dayan et cabidoo de Lugo fasemos tal escambeo firme et valledeyro por senpre convosco Pedro Andreu, çapateyro de Lugo, et con vossa muller Maria Martines. Conven a saber que nos, lo dayam et cabidoo sobreditos, damos et outorgamos a vos, Pedro Andreu et a dita vossa muller, por iur de herdade para senpre, a nossa plaça que he na rua da Çapataria dentro na çibdade de Lugo, que jas entre la casa que ora he d'Aras Gascon da unna parte, et a plaça que fuy de don Johan Lopes da outra, con todas suas entradas et saydas, et con suas perteenças et dereyturas, et obligamos per nossos beens a fasermosvol-la senpre de pas.

Et nos, os ditos Pedro Andreu et Maria Martines, damos et outorgamos por iur de herdade para senpre a vos, lo dayam et cabidoo sobreditos, huna nossa casa que he na Tanaria de Lugo, que ias entre la casa de Marina Moyraa da unna parte, et a casa que fuy de Ruy Guimarees da outra, con suas entradas et saydas et con seu poço et perteenças et dereyturas; et a terça de huna casa minos duas oytavas et terça de huna setima, que he dentro na cidade de Lugo a sobre la Porta Mynaa, en que ora mora Pedro Guerreyro, de que vos avedes as outras duas terças, et ias entre la casa de Marina de Ribeyra, da unna parte, et a casa de Nuno Pelaes, da outra. Et outrossy vos damos hun orto que fuy de Bertolameu Pelaes, que he en Pumarinno, entre lo orto de Branca Moniis, da unna parte, et orto que fuy de Iohan Bolleyro, da outra, et fer de testa no regueyro que vay da villa pra Pumarinno, con suas entradas et saydas et perteenças et dereyturas. Et obligamos per nos et per todos nossos beens a faservos senpre de pas estas cousas sobreditas.

Et que esto seia çerto rogamos Affonso Perez, notario publico de Lugo, que fesesse ende esta carta.

Presentes foron: don Martin Eanes, dayam de Lugo, don Fernan Aras, archidiacono, et outros muytos.

Eu notario sobredito rogado presente fuy et escrivy esta carta et puge y meu sinal.(+).