GMH/ÍNDICE A-Z

183
1319, decembro, 3. Lugo
Acordo entre o deán e o Cabido de Lugo e Rodrigo Álvarez, mestrescola, sobre a administración de xuño e os froitos e prebendas anexas á mestrescolía.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 60r.

In nomine Domini amen. Era de mill et CCC LVIIte annos, III dias de deçembro. Sabeam quantos esta carta viren commo nos dayam et cabidoo de Lugo aiuntados per campaa commo he de custume desse aiuntar o cabidoo na eglesia de Lugo, sobre contenda que era entre nos, dayam et cabidoo, da unna parte, et Rodrigo Alvares, maestrescolla dessa misma eglesia, da outra, sobre-la amiistraçon do mes de junyo, que este Rodrigo Alvares tynna, et sobre los fruytos da prebenda que he aiuntada a maestrescollia, que este Rodrigo Alvares demandava mentre a maestrescolia estevo vaga. Porque Rodrigo Alvares primeiramente disia que non devia a teer esta amistraçon poys que reçebera dignidade da maestrescollia, et por que disia que os fruytos d'aquela prebenda que era aiuntada a maestrescollia por rason do offiçio que o maestrescolla devia a faser na eglesia de Lugo, deveran a seer gardados para el en quanto vagava a maestrescollia, assy commo os outros fruytos dessa maestrescollia. Et o cabidoo disia que devia a teer amiistraçon assy commo a tynna d'ante, con o prestamo de Courel que era curado; outrossy disia que non devia aaver os fruytos d'aquela prebenda que era dada por rason do offiçio que avya de faser o maestrescolla, et que o cabidoo que fesera o offiçio en quanto a maestrescollia stevera vaga, et assy que non devya aaver os fruytos. De consintemento d'anba-las partes fuy feyta tal compossiçon entre nos, dayam et cabidoo, da unna parte, et Rodrigo Alvares, maestrescolla, da outra, conven a saber: que Rodrigo Alvares tenna aquesta amiistraçon commo a ante tynna, et pollo preço que a d'ante tynna, et que nos amiistre assy commo nos ante amiistrava ben et compridamente, et que se quite dos fruytos da prebenda sobredita que nos demandava. Et nos o dayam et cabidoo avemos-le a dar por esto oytoçentos moravedis desta moneda del rey don Fernando a oyto soldos cada moravedi. Et deste setembro primeiro que ven endeante nos o dayam et cabidoo sobreditos quitamos cada anno a o maestrescolla da renda que nos a de dar da dita amiistraçon duçentos moravedis, et el a de teer a dita amistraçon por en todos seus dias, et amiistrar assy commo d'ante amiistrava a o cabidoo, et non diser nen allegar nengua cousa porque non deve teer a dita amiistraçon nen allegar outra força, se non aquella que se conten na primeira arrendaçon. Et para esto comprir o mestrescolla obligou a sua raçon en lugar de fiadoria et demays deu por fiador o archidiacono, don Fernan Aras, de Deça, que he presente et outorgante. Et de commo esto passou, estas partes sobreditas rogaron et mandaron a min Affonso Perez, notario publico de Lugo, que fesesse ende este estrumento.

Feyto foy esto no coro de Lugo, era et dias sobreditos, presentes foron: don Martin Eanes, dayam de Lugo; don Fernan de Deus, chantre; don Johan Beserra, juys; don Johan Eanes, thesoreyro de Lugo, et outros do cabidoo testemoyas.

Eu Affonso Perez, notario sobredito, fui presente et scrivi et puge meu sinal. (+).