GMH/ÍNDICE A-Z

62

1297, maio, 1. Vilamaior-Mondoñedo.
Troco entre Afonso Martínez e o Cabido da Catedral de Mondoñedo en virtude do cal o segundo concédelle ó primeiro a herdade de Reeme, doada polo bispo don Nuno II, e o primeiro concédelle, pola súa vez, ó segundo, con destino á fundación realizada por este bispo, as propiedades que posuía en Vilamaior-Mondoñedo (casas da Rúa da Fonte) e arredores (Cas, Cesuras, Don Goyn).
A, perg., partido por A.B.C., de 245 x 265 mm. Letra semigótica.

Sabam quantos esta carta uirem et oyrem commo nos Abril Eanes dayan et o cabidoo de Mendonnedo por proueyto de nossa eglesia cambiamos et / permudamos por sempre conuosco Affonso Martines fillo de Martin Longo de Ribadeu a nossa herdade de Reeme que foy de domna Sol a qual herdade nos / deu bispo don Munnio pera as proçissoes que el fes assi que des este dia endeante uos et uosa uoz ayadaes sempre por iur herdeyro a nossa meatade da/quel lugar et herdamento sobredito de Reeme con todos seus dereytos et perteenças que nos y auemos et deuemos por auer et damosuos a propiedade del por / sempre et metesmosuos logo na possission del. Et reçebemos de uos por cambio pera as proçissoes sobreditas todalas uossas casas que auedes en / Villamaior con todas suas perteenças as quaes casas estan aa fonte que se determinan assy da hua parte pela casa do juyz Johan Peres et da outra / parte da casa de Martin Genta et do Rio do Compin et da outra parte commo se departe do saydo da dita casa do juyz et na testada departesse per la rua / publica. Item as outras casas departensse da veella que vay pera a cozina do bispo et da outra parte da casa de Johan Ripiel et do seu saydo et da ou/tra parte da cortinna de Pedro Caluo et na testada departe da rua publica que vay pera a fonte. Et outrossi reçebemos de uos todo o uoso herdamento que auedes / en Caes et en Çesuras et en seus terminos de montes a fontes o qual comprara uosso tyo o archidiago don Pedro Peres de Martin Lopes et de seus parentes et o uo/sso quinon do monte de don Goyn con o uosso quinon dessa vinna o qual quinon do monte et da vinna uos deuiades teer en uossa uida et a vossa mea/tade da vinna de Pineyros que afforou o archidiago sobredito do bispo don Munnio et todo esto reçebemos de uos con seus foros et con suas anniuersa/rias. Et uos Affonso Martines sobredito deuedes auer o herdamento ia dito de Reeme quito et liure de todo nosso foro et tributo saluo duzentos soldos d-Alfonso da guerra ou a ualia deles en outra moeda que nos assignades por esse lugar de Raeme que nolos pague uossa uoz cada anno por sempre depoys / uossa morte conuen a saber a meatade deles por la proçisson de mayo et a outra meatade por san Matinno. Et se uos Afonso Martines poderdes auer / tal herdamento en Vilamaior por que assignedes estes cc soldos cada anno que nos deue uossa uoz a pagar depoys uosssa morte nos auemos/los a tomar et liuraruos deles Raeme sobredito. Et eu Afonso Matinez outorgo todas estas cousas sobreditas et douuos a propiedade das ca/sas et dos herdamentos sobreditos por sempre et metouos logo na possission delles. Et que esto non venna en dulta nos dayan et cabidoo sobre/ditos fazemos ende estrumento partido por A.B.C. et seelamolo do nosso seelo et mandamos a Viuian Martinez coengo et notario publico da eglesia / de Mendonnedo que ponna y seu sinal a mayor firmidume. Testemoyas que presentes foron don Abril Eanes dayan sobredito don Andre Dias / chantres don Martin Gonçalues archidiago d-Azumara don Martin Peres maestrescola don Martin Pelaez thesoureyro Garcia Guillemez Johan Peres juyz Ruy Lopes / Ruy Peres Martin Peres Johan Peres et Pedro Pelaez cooygos Martin Peres et Pedro Capelo raçoeyros. Et eu Viuian Martines coigo et notario sobredito presente / fuy et per mandado das partes sobreditas este strumento partido por A.B.C. en myna presença de ueruo a ueruo fiz escriuir / et per myna mao propia subscriui et meu signal y puge en testemoyo de uerdade. Feyto in Villamayor in Era de mill et ccc xxxv annos et quotum dia de kallendas mayas (Signo).

(Reverso):
C.xxi e 44. M. x. n. 84. Carta de un cambio en que dieron al cabildo unas casas en la Rua de la Fonte.