GMH/ÍNDICE A-Z

127
1317, maio, 18
venda

Estevo Pérez, dito Bravo, como cumpridor do seu irmán Martín Pérez, véndelles a Domingo Páez e á súa muller, María Alvela, moradores en Ourense, catro viñas en Noalla, foreiras de terza e un cuarto de capón a Santa María a Madre, por 75 libras de moeda portuguesa.ACOu, Fábrica II, 664

Sabeam quantos esta carta virem que eu Estevoon Peres dito Bravo morador en Seyxalvo heree e conpridor de meu yrmao Martin Peres que foy desse lugar para conprir o seu testamento e para pagar as devedas que devya e mandas que el mandou, por min e por toda mia voz vendo e entrego por esta carta a vos Domingo Paez e a vossa moller Maria Alvela moradores en Ourense na rua da Pixotaria e a toda vossa voz para senpre quatro leyras de vinas que foron do sobredito Martin Peres meu yrmao, as quaes iazem en termio de Noalla no lugar que chaman Bouça de Rotura, huna delas ontre la vina que ten Lourenço Eanes sobrino de meestre Johan de Sorveyra da huna parte e a vina de Pero Eanes alffayate de Ourense da outra et entesta en çima na vina de Fernan Peres moordomo que foy do cabidoo, et fer en fondo no carreyro. Et a outra leyra iaz ontre la vina de Martin Paez e a vina de Johan Dominguez da Carreyra da huna parte e da outra, et entesta en çima na vina do dito Pero Anes alffayate, et fer en fondo na dita leyra de Martin Paez. Et as outras duas leyas iazem ontre las viñas de Martin Paez da Ayra do Bispo da huna parte e a viña do dito Fernan Peres da outra, et entesta en çima na carreyra por que van para Bouça de Rotura, et en fondo feren na viña da ygleia de Noalla. Vendo vos as leyras sobreditas con entradas e seydas e con todos seus dereitos e perteenças que vos e toda vossa voz aiades e pessuyades elas daqui endeante en jur derdade para senpre e façades delas livremente toda vossa voontade, de foro de terça aa capela de Santa Maria a Madre e a quarta de hun capon cada dia de San Martiño e livres e quites de todo outro enbargo. Ca outorgo que reçebi de vos conpridamente todo o preço que a min e a vos por elo aprouvo, conven a saber seteenta e çinqo libras da moeda portuguesa que ora corre de que contan xl pares de diñeiros novos por tres libras. Et se esta vindiçon agora mays val ou valuer daqui endeante en alguun tenpo essa mooría dou e outorgo a vos en doaçon por moyto amor e ajuda que me senpre fezestes que val mays ca a mooría pode seer. Et logo todo jur, voz, señorío, possissom, propriedade e dereito que eu ey e me perteençe nas leyras sobreditas todo o tollo de min e de miña voz e por esta carta meto e poño vos e toda vossa voz en corporal possissom delas para senpre. Et outorgo a anparar vos e toda vossa voz senpre a dereito con esta vindiçon por min e por todos meus beens gaañados e por gaañar. Et quen quer que contra esta vindiçon veer aia a yra de deus e a miña maldiçom e quanto demandar peyteo a vos e a vossa voz dobrado e aa voz del rey peyte por pena çem mor. da boa moeda e esta carta fique firme para senpre. Feyta a carta en Ourense dez e oyto dias de mayo, era de mill e trezentos e çinqoeenta e çinqo annos. Testimunyas que presentes forom Johan Dominguez natural de Bean en terra de Montaos, Lourenço Anes andador de Ourense morador na rua Escura, Martin Dominguez dito da Silva pedreyro da cruz dos Ferreyros, Pero Martinez dito Frade do Soveral do couto de Gostey.

Et eu Affonso Anes notario jurado en Ourense pola ygleia desse lugar que a esto presente foy e en myña presença o fige escrivir e meu sinal y puge en testimunyo de verdade.

(sinal)

[reverso] Carta de Domingo Paes e de Maria Alvela.