GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Minutario notarial de Pontevedra

75
1433, novembro, 6

Juan Sanches de Noia dá poder a Afonso Yanes, notario de Pontevedra, para que poida demandar todo o diñeiro que lle deben nas vilas de Pontevedra, Vigo e Redondela e na Terra de Fragoso

(f. 35)

Seis dias de novembro. Juan Sanches de Noya dou seu poder conprido a Afonso Yanes, notario, para que por el podese demandar toda a contia de mrs. que lle fosen devidos nas villas de Pontebedra et Vigo et Redondela et arredor delas et en Terra de Fragoso, et dar carta de pago et entrar en juiso et eso mesmo tomar et resçeber conta et contas a qualquer persona etc. Poder sufiçiente etc. Testemoyas: Alvaro Nunes, mercador, Nicholao Lopes escripvano et Martiño, criado de mĩ notario, Françisco de Bees, procurador et outros.