GMH/ÍNDICE A-Z

493
1346, decembro, 27
Álvaro Díaz, arcediago de Neira, afóralles a Xoán Fernández e á súa muller e a unha voz unha leira en Santiago de Lugo, que pertence ao préstamo de San Román, pola que deben pagar anualmente, como renda, unha tega e media de cebada.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 52r.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Alvar Dias, arçidiago de Neyra, teente o prestamo de Sant Romao, con outorgamento de dom Diego Fernades, dayam, et do cabidoo da iglesia de Lugo, afforo et avervo a vos Iohan Fernandes, ferreiro da Porta de Sant Pedro, et a vosa muller, Orraca Peres, en todos vosos dias d’anbos et d’una pesoa semellavele de vos, qual nomear o pustrimeyro de vos, huna leyra de herdade, que he do dito prestamo de Sant Romao, que he sementada huna teega et medea de çeveyra, que ias fora da villa de Lugo, enna agra de cabo os ortos, que iaz contra a Ponte da chanca, sub signo da capella de Santiago de Lugo; a qual leyra ias cabo outra leyra que foy de Fernando Martines, voso padre, et da outra parte ias outra leyra de Aldara Eanes et de Maria Miguelles, muller de Fernando Garçia, notario, et topa en outra leyra que foy do dito Fernando Martines que topa na riba de Paris, et da outra parte ias outra leyra de Miguel de Sant Croyo. Et vos et a dita vosa muller et a dita pesoa que façades lavrar et parar ben a dita leyra et dedes cada anno, de renda della, a min ou a aquel que tever o dito prestamo, huna teega et medea de çeveyra por la teega dereyta de Lugo. Et nos, o dito dayam et cabidoo et arçidiago, prometemos de vos non toller nen enbargar este foro et vervo, nen viir contra esto; et logo por esta carta vos damos a posison da dita leyra et vos metemos en ella. Et a tempo da dita pessoa pustrimeyra que for nomeada ha de ficar a dita leyra livre et quita et desenbargada a a iglesia de Lugo ou a aquel que tever o dito prestamo.

Et eu, o dito Iohan Fernandes, que estou presente, por min et po-la dita minna muller et pessoa que for nomeada, assi reçebo de vos, o dito arçidiago et dayam et cabidoo, este vervo et foro da dita leyra et a posison dela, et obligo min et todos meus beens para pagar cada a dita teega et mea de çeveyra et conprir et gardar todo esto que dito he.

Et por que esto seia çerto nos, as ditas partes, rogamos et mandamos a Affonso Fernandes, notario publico del rey en Lugo, que feçese desto duas cartas en hun tennor, huna para o dito Iohan Fernandes seellada con seello do dito cabidoo et signada con \seu/ signal, et outra que ponna no livro do dito cabidoo.

Que foron feitas en Lugo XXVIIe dias de deçenbro, era de mill et tresentos et oytaenta et quatro annos.

Testemoyas que estavan presentes: don Fernando de Deus, chantres de Lugo; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; Vaasco Dias, thesoreyro; Afonso Gomes et Vaasco Rodrigues et Martin Peres et Johan Fernandes et Rodrigo Afonso, raçoeyros de Lugo, ts.

Et eu Affonso Ferrnandes, notario publico del rey enna çiudade de Lugo, a esto que dito he con as ditas testemoyas presente foy et a rogo do dito arçidiago et partes sobreditas fiz escrivir et puge aqui meu signal.