GMH/ÍNDICE A-Z

152

1420, agosto, 11.
Cuestións de competencia xurisdiccional entre o Concello e o Xuíz da Audiencia arcebispal.

Enna cidade de Santiago, domingo honse dias do mes de agosto do anno do Naçemento de Noso Señor Ihesu Christo de mill e quatrocentos e viinte annos este dito dia estando Pascual Gil, bachiller en Decretos, coengo de Santiago e juis enna audiençia do señor arçobispo de Santiago don Lope e Juan Fernandes Abril alcalle enna dita çidade e Nuno Vinagre e Juan Raposo, procuradores do conçello da  dita çidade ante a porta da torre mayor da praça d’ante a igllesia de Santiago de que he tẽedor Martin Fernandes de Peralta, escudeiro, que presente estava e en presença de min Fernan Yanes, notario publico de noso señor el rey enna sua Corte e en todos los seus reynos e escusador por Ruy Martines, notario publico jurado da dita çidade e dos testemoyas infra scriptos, enton o dito Pascual Gil, diso que por quanto el mandara prender a Juan Rodriges de Piloño, demandador, que era presente, a pedimento de Vasco Rodriges, clerigo cura da igllesia de Santa Maria de Vellestro e o mandara poẽr enna dita torre en poder do dito Martin Fernandes. E agora era requerido por los ditos alcalle e procuradores e desian que por quanto o dito Juan Rodriges era vesiño da dita çidade e el o dito Pascual Gil non podia mandar prender vesiño algũo da dita çidade e quando o tal vesiño ouvese de seer preso que avia de seer posto enna cadea do dito conçello e lle requiria que entregase o dito Juan Rodriges a o dito alcalle para que o posese enna dita cadea pois que era visiño da dita çidade que el dito bachiller e juis por gardar as libertades e jurdiçon da dita çidade que entregava e entregou logo o dito Juan Rodriges ao dito alcalle para que o posese enna cadea do dito conçello e que lle desia e mandava que o non tirase  //
(Fol. 79)
da dita cadea nen mandase soltar ata que el conprise de dereito a o dito Vasco Rodriges, clerigo so penna de des mill maravedis para a camara do dito señor arçobispo. E o dito Juan Fernandes, alcalle, reçebeu logo o dito Juan Rodriges e levo o preso a a cadea do conçello da dita çidade e posoo en poder de Gonçalvo Serpe, moordomo enna dita çidade e tẽedor da dita cadea que o reçebeu enna dita cadea. E o dito alcalle en respondendo ao que desia o dito Pascual Gil [que non soltase o dito Juan Rodriges] diso que veeria sobre la dita rason e faria o que devese de dereito. Testemoyas: que a esto foron presentes, Juan Rodriges de Baldomar, escudeiro, e Gonçalvo Thome, escrivan, e Lourenço Carneiro alfayate, e Alonso do Rio, carniçeiro, e Alvaro Gonçales pulgameador, vesiños da dita çidade.