GMH/ÍNDICE A-Z

168

1421, xaneiro, 9.
O Concello ordena se dean a Juan Ares Chantreiro, para que levase carta a dona Constanza, filla do conde don Pedro.

(Fol. 87 vº)
Nove dias do mes de janeiro, os alcalles, regidores, jurados e omes bõos mandaron a Nuno Vinagre que dese cento e viinte maravedis, branqua en tres dineiros, a Juan Ares Chanteiro, para yr a casa de dona Costança yrmaaa do conde con carta do dito conçello. Testemoyas: Joan Serpe, Juan Fernandes de Gardo, Alonso Fiel, Juan Gonçales da Cana, vesiños da dita çidade.