GMH/ÍNDICE A-Z

242

maio, 13

Roi Lourenzo demanda xuramento de Xoán Lourenzo acerca das alcabalas da venda de 14 moios de viño. (fol. 80)

Joan Lourenço.Feita e dada.

A XIII dias do dito mes en Ourense, enna Praça do Canpo, Roy Lourenço requerío a Nuno Patiño que sacase juramento de Joan Lourenço que XIIII moyos que levava a vender fora da aldea se ya merqado ou non et que fesese sobre elo juramento, et o dito Nuno Patiño diso que quando fose parte et se mostrase parte que faría aquelo que con dereito devese \e que protestava de lle demandar a dita alcavala etç. e que o caderno non desia tal et por ende que protestava etç./ et o dito Joan Lourenço diso que o levava a vender fora e donde o vendese que trageria alvala etç. negando suas estimaçoens etç. Tests. Alvaro Afonso rejedor et Joan Leseiro, Joan do Bouteiro et (- - -) ( fol. 80)