GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

834
1381, febreiro, 13. Castelo de Asma
Acta notarial na que Fernando Pérez lles entrega ao bispo e á igrexa de Lugo a leira de Lusenta, na freguesía de Santa María de Castelo, que lles pertence por herdanza de Martiño Xil.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 22v.

Era de mill et quatroçentos et des et nove annos, trese dias do mes de fevreyro.

Estando en Castello d’Asma ante o onrrado sennor don frey Pedro Lopes da orden dos preegadores por la gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, ennos seus paaços que el ten enno dito lugar, en presença de min Afonso Touron, notario publico en casa do dito sennor obispo et ennas suas abdiençias et de seus vigarios et coutos et lugares de sua iglesia, paresçeu Fernan Peres de Vila Menne et disso que el ata oge este dia avia peça de tempo que trouxera et husara et lavrara ha leyra chamada de Lusenta, que foy de Martin Gil de Castello, a qual leyra he et esta enna fiiglesia de Santa Maria do dito lugar de Castello, coydando que era sua toda a dita leyra ou parte della, et que avia en ela dereyto por quanto el ten et he do linage do dito Martin Gil, et ora doendose de sua alma et veendo et sabendo de çerto et por verdade que a dita leyra nen parte della non he sua nen ha en ela dereyto algun, nen parte, nen quinon, ante que he do dito sennor obispo et de sua iglesia et lles perteesçe de dereyto por vos et herança do dito Martin Gil cuia foy, cuios herdeyros elles ficaron en todos seus beens por rason de enpraçamento que o dito sennor obispo con el feso, que a leyxa a dita leyra et da a o dito sennor obispo et a a dita sua iglesia et selles desenbarga della et de todas suas dereyturas et pertenenças et se algun dereyto, ou parte, ou quinon el ha enna dita leyra, ou en parte della, que el de sua boa, livre et propia voontade por amor de Deus o dan et outorgan a o dito sennor obispo et a a dita sua iglesia en firme et pura doaçon para senpre, et manda et outorga que sen seu enbargo et de toda sua vos ajan et husen et dem a lavor a quen quiseren et por ben teveren d’aqui endeante, et outorgou et conosçeu que se el ou outren por el d’aqui endeante husar, ou posoyr, ou lavrar a dita leyra ou alguas das outras herdades que foron et ficaron do dito Martin Gil, et a o dito sennor obispo et a a dita sua iglesia perteesçe por nome et vos et herança del, que as trage et husa et posuy et lavra por lo dito sennor obispo et en seu nome et de sua iglesia precario.

Et o dito sennor obispo por sy et en nome de sua iglesia disso que asy reçebia o dito desembargo et confeson et doaçon que o dito Fernan Peres de Vila Menne fasia a el et a sua iglesia da dita leyra et herdades, et de todo en commo pasou pedio a min notario sobredito testemoyo.

Testemoyas que estavan presentes: don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; don Lopo Yanes, arçidiago de Sarria; don Aras Peres, arçidiago de Deçon; Pedro Afonso de Sande; Fernan Gonçalves de Moreda; Ruy Lourenço de Ider; Vaasco Rodrigues Pereyra, et outros.

Et eu Afonso Touron, notario publico sobredito, a todo esto que sobredito he con as ditas testemoyas presente foy et a rogo et pedimento do dito sennor obispo este testemoyo en minna presença fis scrivir et et (sic) puge en el meu nome et signal en testemoyo de verdade.

Afonso Touron notario.