GMH/ÍNDICE A-Z

838
1381, xullo, 10. Lugo
O bispo e o Cabido de Lugo outórganlles a Lourenzo Eanes e á súa muller e a unha voz o couto de Cereixa, coas limitacións que se indican, e reciben a cambio todo canto o beneficiario posúe na freguesía de San Pedro de Cereixa.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 27v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos dom frey Pedro Lopes da orden dos preegadores por la gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, con consintimento de dom Johan Afonso, dayam, et cabidoo da nosa iglesia de Lugo, da huna parte, et Lourenço Yanes de Çereia, da outra, fasemos entre nos tal enprasamento valedeyro para senpre, conven a saber que nos, o dito sennor obispo et dayan et cabidoo, damos a vos, o dito Lourenço Yanes, para en toda vosa vida et de Moor Aras, vosa muller, et de huna persoa qual o postrimeyro de vos nomear, et se non for nomeada que fique a quen herdar os beens do postrimeyro de vos que seia de voso semellavel, o noso couto de Çereia con todos los casares et herdades et vinnas et moynos et agoas correntes et estantes et iglesiario et padroadego et jur de presentar, que nos et nosa iglesia avemos et nos perteesçe de aver enno dito couto, et con todas las dereyturas que nos et nosa iglesia avemos enno dito couto, sacado ende o sennorio et jurdiçon real con as cousas que lle perteesçen et reteemos para nos et para a dita nosa iglesia et a metade dos serviços dos caseyros nosos et de nosa iglesia, et que vos et a dita vosa muller et persoa ajades a outra meatade. Et outrosy que ajades quando nos ou nosos suçesores non formos enno dito couto todo o patrimonio que veer con os ditos serviçon et que ajades todos los outros serviços et foros et rendas et dereytos que a nos et a a dita nosa iglesia perteesçe enno dito couto sacado ende aquelo que reteemos para nos et para a dita nosa iglesia. Outrosy reteemos mays para nos et para a dita nosa iglesia de poer pidido enno dito couto en todos los moradores del segundo que o posermos ennos outros coutos nosos et da dita nosa iglesia.

Et eu, o dito Lourenço Yanes, que presente estou por min et por la dita minna muller et persoa asy reçebo de vos, o dito sennor obispo et dayam et cabidoo, o dito emprasamento et bem et merçee que nos fasedes, et por estes ben et merçee que nos vos, o dito sennor obispo, dayam et cabidoo façedes, eu o dito Lourenço Yanes dou a vos, o dito sennor obispo et a a dita vosa iglesia, para senpre jamays todo o meu quinon et dereyto et sennorio que eu aio et me perteesçe de aver enno dito couto, en qualquer maneyra, con todas las herdades et casas et casares et vinnas et arvores et montes fontes per hu quer que vaan, sub signo de Sant Pedro de Çereyia, et logo por esta presente carta vos meto enno jur et posison et propiedade das ditas herdades et casares et casas et formaes et moynos et vinnas et arvores et couto et sennorio et padroadigo et jur de presentar, et des oie mays este dia avedeo senpre en pas vos et a dita vosa iglesia et vosos susçesores, et todo o meu sennorio et poderio que eu y aio et me perteesçe d’aver seia remuvudo et tirado de min et posto en vos et enna dita vosa iglesia; et se eu, o dito Lourenço Yanes, ou a dita minna muller ou a dita persoa d’aqui adeante posuyr que a posuya por vos et por la dita vosa iglesia et en voso nome et dela precario. Et obligo min et todos meus beens de faser senpre de pas a vos, o dito sennor obispo, et a a dita vosa iglesia estas ditas herdades et casas et vinnas et moynos et couto et sennorio et dereyturas et padroadigo et jur de presentar que vos asy dou. Et nos, o dito sennor obispo, asy reçebemos de vos o dito Lourenço Yanes as ditas herdades et casares et casas et vinnas et moynos et couto et sennorio et padroadi1006 go et jur de presentar et a posison et propiadade delas para nos et para a dita nosa iglesia, et por faser ben et merçee a vos, o dito Lourenço Yanes, et a a dita vosa muller et persoa damos-vos en toda vosa vida de todos tres et de cada hun de vos os novos et rendas et froytos et dereyturas das ditas herdades et beens, que os tennades de nos con estas outras herdades et casas et casares et vinas et lugares et moynos et arvores et padroadigo et jur de presentar et foros et serviços et rendas et dereyturas que vos damos no dito enprasamento, segundo que dito he, con tal condiçon que vos et a dita vosa muller et persoa lavredes et fasades lavrar et parar ben as ditas herdades et vinnas en guisa que se non pergan con mingoa de lavorio, et morar et manteer as casas en boo estado, et dedes de cada hun anno, a nos et a a dita nosa iglesia et a nosos susçesores, vos et as ditas persoas en connosçemento de sennorio quatro livras de çera por dia de Sant Martino, et vos et a dita vosa muller et persoa avedes de manteer os foros a os foreyros que os ora teen, et se d’aqui adeante en vosa vida ou de cada huuns de vos se vagaren alguuns dos ditos foros que aqueles que os quiseren aforar que os vennan aforar de nos et da dita nosa iglesia et de nosos subsçesores; et a pasamento da pustrimeyra persoa ha de ficar o dito couto et casares et herdades et casas et vinnas et lugares et moynnos et rendas et dereyturas et iglesiario et padroadigo et jur de presentar a nos, o dito sennor obispo, et a a dita nosa iglesia livres et quitos et desenbargados et lavrados et as casas feytas en bon paramento con todos los boos paramentos que y foren feytos. Et os caseyros que lavren as ditas herdades et casares et vinnas que nos vos, o dito Lourenço Yanes, ora dades an de ser defesos das monas et peytos segundo o foron os outros nosos caseyros da dita nosa iglesia. Et outrosy por quanto nos teemos postos por las rendas do dito couto de cada anno a Lopo de Lacar dou moyos de pan por sua vida et de sua muller et de huna persoa, poemos convosco que lle ponnamos os ditos dous dous (sic) moyos en outro lugar por que os aia, et que os paguemos a vos, o dito Lourenço Yanes, et vosa muller et persoa en outro lugar hu os posades aver a vosa prol. Et eu, o dito Lourenço Yanes, por min et por la dita minna muller et persoa asy reçebo de vos, o dito sennor obispo, et dayan et cabidoo o dito enprasamento et bem et merçee que nos fasedes, et obligo meus beens por min et por elas para faser et comprir et atender et pagar todo o que sobredito he. Et nos, o dito sennor obispo, et dayam et cabidoo asy vo-lo outorgamos enna maneyra que sobredita he et por las condiçoes de suso nomeadas et declaradas. Et que esto seia verdade et non venna en dulta nos as ditas partes rogamos et mandamos a Pedro Rodrigues, notario publico de Lugo, que fesese ende desto duas cartas en hun tennor tal huna commo outra, huna para nos o dito sennor obispo et dayan et cabidoo et iglesia et outra para vos o dito Lourenço Yanes et para a dita vosa muller et persoa.

Feyto fuy esto en Lugo, des dias de jullio, era de mill et quatroçentos et des et nove annos.

Testemoyas que foron presentes: o dito Juan Afonso, dayan; don Gonçalvo Yanes, chantre; don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; don Vaasco Ferrnandes, mestrescola; Thomas Gonçalves, juys; Diego Gomes, thesoreyro; Fernan Peres, coengo; Johan Garçia, Afonso Yanes, Alvar Rodrigues, raçoeyros enna dita iglesia de Lugo; Ruy Vasques, alcallde do sennor conde don Pedro; Pero Afonso de Sande, et outros.

Et eu Pedro Rodrigues, notario publico de Lugo por lo sennor obispo dese lugar, a esto que dito he con as ditas testemoyas presente fuy et a pedimento das ditas partes esta carta en minna presençia fis scripvir et puge y meu signal en testemoyo de verdade.