GMH/ÍNDICE A-Z

240

maio, 11

O pregoeiro, Domingo Fernández, adxudica en venda pública ao xudeu Barselai unha saia por 106 mrs. (fol. 79v)

Abraan de Lion.

Anno domini Mº CCCCº XXX IIII onse dias do mes de mayo, Domingo Fernandes pregoeiro feso venda et remataçon de hun pelote rosado en Barselay judio por çento et seys mrs. branca en tres dños. a pedimento de Abraan de Lion e diso o dito pregoeiro que forontara con el a Costança da Edreira, praseo de terçeiro día en que a remiise sen dapno. Tests. Garçia Ares, Ares Fernandes, Pero Carneiro, Joan do Bouteiro.