GMH/ÍNDICE A-Z

279

xuño, 8

O pregoeiro adxudica ao xastre Ares Fernández un xaque de pano de liño por 39 mrs. (fol. 89)

Domingo Fernandes.

A VIIIº dias do mes de juyo Domingo Fernandes pregoeiro feso venda et remataçon de huun jaqe vermello con vandas verdes e brancas feita en panno de liño et rematouo en Ares Fernandes alfayate vesiño d’Ourense \por XXXIX .- vellos/ a pedimento de Vasco de Lemos et diso o dito pregoeiro que non frontara con el a pesona nehuna. Tests. Lourenço de San Lourenço e Pero Collaço et Joan do Bouteiro e Gonçalvo Martines e Afonso Yanes moradores en Seixalvo.