GMH/ÍNDICE A-Z

477
1394, agosto, 13
foro

Pedro Iáñez, tenente da capela de Fungoso, afóralle a perpetuidade a Costanza Pérez, freira da Orde Terceira, un terreo de herdade para cortiña na Corredoira por 15 diñeiros.

ACOu, Fábrica e Capelas do Santísimo, 46

Enno anno do naçemento do noso señor Jhesu Cristo de mill e trezentos e noveenta e quatro annos, treze dias do mes dagosto. Sabean quantos esta carta viren que eu Pero Anes clerigo do coro da igleia d’Ourense e teente a suyçon que hordinou Roy Peres Fungoso mercador morador que foy en Ourense, dou e outorgo a foro a vos Costança Peres frayra da orden terçeyra de San Françisco moradeyra en Ourense enna rua da Corredoyra e a toda vosa voz para senpre toda a parte e quinon de huun terreno derdade para cortiña que esta a par das cortiñas da Corredoyra que he da dita suyçon, o o qual parte con outros terrenos derdade de vos a dita Costança Peres. Aforo vos toda a parte e quiñon do dito terreno segundo que perteençe aa dita suyçon e a min en seu nome, que o aiades con suas entradas e seydas e dereitos e perteenças e livre e quite de todo outro enbargo, et que o lavredes e paredes ben commo non defalesca por mingoa de lavor e de boon paramento, et dedes ende a min e ao teendor que for porlo tenpo + de foro cada anno en salvo por dia de San Martiño de novenbro quinse diñeiros brancos deste moeda que agora corre de que contan des diñeiros por huun mor. Et do al averdes o dito terreno livre e quite de todo outro enbargo, et para con el seerdes anparada e defesa a dereito obrigo vos os beens da dita suyçon. Et eu a dita Costança Peres asy reçebo de vos o dito Pero Anes o dito terreno derdade aforado commo dito e, et para o lavrar e faser o dito foro obrigo a vos todos meus beens gaañados e por gaañar. Et qual quer de nos as ditas partes que contra esto que dito he quiser pasar peyte aa outra parte que o conprir e agardar quiser por nomme de penna çen mor. de diñeiros brancos, et a dita pena pagada ou non esta carta e aforamento fique firme e valla para senrpre. Feyta a carta en Ourense ennos dias e era sobre ditos. Tests. Domingo Bugallo e Fernan Çebolino açacalador moradores en Ourense + da dita suyçon.

Et eu Fernan Gonçalves notario pubrico da çidade d’Ourense porlo bispo e porla igleia dese lugar que a esto presente foy e o escripvi e meu nomme e signal y puge que tal he.

(sinal)

[reverso] Carta de foro da casa de Tristan Afonso que está na Corredoyra.