GMH/ÍNDICE A-Z

102
1310, agosto, 2. Lugo
O Cabido de Lugo concédelles a Pedro Fernández e á súa muller, en vida de ambos os dous, cinco terzas de pan polo cambio duns casais.
 MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 53r.

O cabidoo de Lugo da a Pedro Fernandez do Campo, et a sua muler Maria Rodrigues por en sua vida d'anbos, as V terças do pam que lles obispo frey Iohan assygnou pel-los seus casares de Guntyriz, en concambeo do Agro Granno que lle o cabidoo scanbeou pol-las ditas V terças. Et Pedro Fernandez con a dita sua muller han a dar cada anno a o cabidoo por estas V e terças X moravedis da moneda blanca del rey don Fernando, a XI dineiros minus terça por cada moravedi.

Feyto foy esto dous dias d'agosto, era de mill et CCC et XLª VIII annos.

Presentes foron: don Martin Eanes, archidiago de Neyra; don Maestre Affonso, archidiago de Deçon; don Iohan Eanes, thesoreyro de Lugo; don Iohan Bezerra, iuyz de Lugo, et outros muytos do cabidoo.

[...] foy et por mandado do cabidoo notey esta carta [...] mao d'entre lina hu diz et Pedro Fernandes.