GMH/ÍNDICE A-Z

684
1368, abril, 10. Lugo
O Cabido de Lugo afóralle a Rui López e a unha voz o casal de Fagilde, en Santiago de Saa, por 15 marabedís anuais como renda.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 79r.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Ruy Ferrnandes, dayam de Lugo, et as pessoas et coengos dessa dita iglesia estando iuntados en cabidoo enno coro desa iglesia, segundo que avemos de custume, afforamos a vos, Ruy Lopes de Aguiar, por en toda vosa vida et de huna pesoa qual vos nomeardes a tempo de voso finamento, et non na nomeando que fique en aquel que vosos beens herdar de dereyto, o nosso casal et erdamento chamado de Fagilde, o qual ias sub signo de Santiago de Saa, con suas dereyturas et pertenenças que a nos fuy mandado por Pero Lopes de Aguiar, vosso yrmao que fuy. Et vos et a dita pesoa que para esto for nomeada avedes a lavrar et husar o dito casal et manteerlo en boo paramento, et que dedes de cada \anno/ a nos, o dito cabidoo, por lo dito casal quinse moravedis, a oyto soldos o moravedi, desta moneda husual, et pagardes-los aqui en salvo em Lugo por dia de San Quiris para a proçiçom que aqui por el mandou faser o dito Pero Lopes.

Et eu, o dito Ruy Lopes, que estou presente por min et por la dita pessoa, assy reçebo o dito foro de vos, lo dito cabidoo, et obligo meus beens para comprir et pagar esto que dito he en todo et non yr contra ello. Et nos, lo dito cabidoo, asy vos-lo outorgamos, et que esto seia çerto nos las ditas partes rogamos a Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo, que fesese ende esta carta.

Feyta en Lugo, des dias de abril, era de mill et quatroçentos et seys annos.

Testemoyas: o dito dayan; dom Iohan Dias, chantres; don Pero Aras de Parrega, arçidiago de Neyra; dom Vaasco Rodrigues, arçidiago de Sarria; dom Alvar Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Ruy Gomes, mestrescolla; dom Alvar Dias, iuys, ts.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo por lo bispo dese lugar, a esto fuy presente et fis scripvir esta carta en minna presença et aqui puge meu signal.